RT Puritas

topheader2

Single logo Knud Lavard 300

Ordensdekorationer

Loyalitet over for en organisations ideer og idealer belønnes som regel med hædersbevisninger og påskønnelse af forskellig art.
Selv inden for Tempel Ridder Orden forekommer synlige tegn på påskønnelse og taknemmelighed for loyalitet og arbejdsindsats.

 

Erindringsmønt i Bronze

billede 2

Da det i 1961 var 100 år siden at Tempel Ridder Ordens store nydanner Oskar Eklund blev født. Besluttede Supreme Council at fejre 100-års jubilæum
ved at lade præge en
erindringsmønt i bronze, som ville blive stillet til rådighed for alle medlemmer af ordenen. Erindringsmønten skulle være et udtryk
for Ordens agtelse,
ærbødighed, taknemmelighed og hyldest til Oskar Eklunds store bidrag i Ordenen og for den vigtige rolle, han havde haft for Ordenens
overlevelse
og nydannelse.

På forsiden af mønten gengives et relief af Oskar Eklund, omgivet af teksten øverst "Oskar Eklund - 1861 - 1961", og nederst
"Tempel Ridder Ordenens Stor Merster 1903-1940". På bagsiden er teksten " Aktning, Vördnad, Tacksamhet, Hyllning " i en krans af egeløv med
TR-mærket på toppen. Nederst gengives Oskar Eklund motto, "Labor omnia Vincit". En kopi af denne erindringsmønt, præget i guld, blev i 1961
sendt til den daværende Højeste Beskytter af Ordenen, den Svenske kong Gustav VI Adolf.


Eklundsmedaljen i Guld, Det Højeste Tempels hædersmedalje

EMG forside  EMG bagside

Eklundsmedaljen i Guld, EMG, kan tildeles Ordens Præfekt, Kommandør af Det Hvide Kors og Udvalgt Stor Komtur, Kommandør af Det Røde Kors,
som har udført handling af stor betydning til gavn for Tempel Ridder Orden. Højeste Stor Mester skal, som Ordens højeste embedsmand have EMG.
Den særlige medalje som tilhører dette embede tildeles HSM i forbindelse med installationen.

Eklundsmedaljen i Sølv, Stor Templets hædersmedalje

billede 3

Eklundsmedaljen i Sølv, EMS, kan tildeles en broder som har mindst Udvalgt Ridders Grad og som gennem omsorgsfuldt, fortjenstfuldt og trofast arbejde
under længere tid har arbejdet i Ordenen og sit Ridder Tempel.


Eklundsmedaljen i Bronze, Ridder Templets hædersmedalje
billede 4

Eklundsmedaljen i Bronze, EMB, kan tildeles et medlem som gjort betydelig indsatser for sit eget Ridder Tempel og/eller Udpost.

 

Hæderstegnet Ordens Patriark 50 år

billede 5

Alle medlemmer som har tilhørt Orden i 50 år udnævnes til Ordens Patriark, uafhængig af hvilken grad de erholder. Patriarktegnet, som bæres
i en forgyldt kæde,
forstiller et billede af Grännamonumentet på en blå baggrund. Det cirkelformede tegn bærer inskriptionen: Veritas - Caritas - Puritas - Fidelitas.
Beslutning om udnævnelse af Ordens Patriark, OPK, tages på Det Højeste Råds vegne af Mester Rådet, som også tildeler hæderstegnet ifølge et særligt ritual.

 

Hæderstegnet Ordens Veteran 25 år

billede 6

Alle medlemmer som tilhører Orden i 25 år udnævnes til Ordens Veteran, uafhængig af hvilken grad de erholder.
Beslutning om tildeling af Ordens Veterantegn, OVN, tages på Det Højeste Råds vegne af Mester Rådet, som også tildeler hæderstegnet ifølge et særligt ritual.


Hædrestjenestetegnet

Det Højeste Råds

 DHRÆTT

Embedsmænd som har tilhørt Det Højeste Råd, Stor Tempelets Mester Råd, Provins Kapitel Mester Råd,
Ridder Kapitel Mester Råd eller Mester Råd i mindst seks år, samt et medlem som har tilhørt Udpost Styrelse i mindst seks år, kan af respektive
Råd eller Styrelse hædres med et hæderstjenestetegn.

 

Ordensring

billede 7

Tempel Ridder Ordens medlemsring skal bæres af alle danske medlemmer som har recipieret i Ordens syvende grad.
Brødre i resten af de nordiske lande som har recipieret i elvte grad (XI) skal bære ringen.
Ringen er udført i guld eller forgyldt sølv og den har initialerne S U A indfattede i et
bånd af rød emalje.

 


Ordensmærket


Alle medlemmer har ret til at på jakkereverset, urkæde eller anden lempelig sted at bære Ordens medlemsmærke. Mærket udføres i guld eller
i en imitation af guld og er udformet som en trekant, hvilken omslutter tre indre trekanter. Mærket har givetvis en symbolsk betydning. Det
forekommer også at Ordensmærket anvendes til andre lempelige formål såsom manchetknapper, vaser og lysestager.