RT Puritas

topheader2

Single logo Knud Lavard 300

RT Puritas Historie

Tempel Ridder Ordenen i Herning

I 1960-erne' var der nogle TR-brødre i det vestlige Jylland. De var rester fra templet Sct. Clemens i
Nykøbing Mors og udposten i Holstebro, som var ophørt med at eksistere. De havde kontakt til
VT
Astrea i Vejle.
De indstiftede 6. juli 1969 en udpost i Herning med Møller som sendebud.
Denne
udpost blev meget livskraftig og bidrog i en årrække med en meget væsentlig tilgang
i VT Astrea,
hvor brødrekredsen var af stigende alder.

Som tingene udviklede sig bar også mange af Herning-brødrene, som i øvrigt kom fra et meget lille
geografisk område, en stor del af tjenesteopgaverne i VT Astrea.Men længe gik snakken.
Hvorfor danner vi ikke vores eget tempel? Efter reglerene er vi jo nok brødre til at kunne gøre det?

Flere år havde udposten som sit sendebud haft murermester Georg Christensen. Han havde med god
hjælp fra brødrene fået en stor fremgang til udposten.

 

Udposten havde i alle årene haft til huse på Østergårds hotel på Silkeborgvej (dog fraregnet en kort
periode, hvor hjemstedet var Frimurerlogens Hardia's hus ved banegården). Templet skulle
også
have til huse på Østergårds hotel, selvom der i en del år pusledes med planer om at købe eget hus.
Templet har siden haft denne adresse på Silkeborgvej i Herning.

 

Den 6. september 1986 blev der indstiftet et tempel i Herning, som man havde bestemt skulle hedde Puritas.
Efter reglerne blev templet indstiftet som IT af SM Sven Sørensen som et af TRO's sidste
templer..

Templet var i vækst i de første mange år.

 

Mester i templet blev det siddende sendebud Georg Christensen, som beholdt embedet til sin død i 1993.

Herefter overtog Arne H. Jakobsen mesterhvervet. Han havde også afløst Georg som sendebud, da templet

blev indviet. Arne Jakobsen er senere blevet afløst af Aage Christensen og senere af Gunnar Christensen.

Udposten fortsatte og er stadig en del af TRO's arbejde i Herning.